Støttekontakt / Samtalepartner

Vi kan være hos deg om du trenger noen å prate med.

 

Vi kan være en støttekontakt som lytter, veileder og gir råd ved behov.

støttekontakt sying - rektangulært medium